Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Dyplomy

Puchary

Puchary

Puchary

Puchary

Puchary

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Egzaminy maturalne 2021/2022

Egzamin maturalny:

Termin główny – maj 2022 r.
Termin dodatkowy – czerwiec 2022 r.
Termin poprawkowy – sierpień 2022 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

środa

język polski – pp**

język łaciński i kultura antyczna – pr**

5

czwartek

matematyka – pp

historia muzyki – pr

6

piątek

język angielski – pp

język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp

7, 8 – sobota, niedziela

9

poniedziałek

język angielski – pr  język angielski – dj**

filozofia – pr

10

wtorek

język polski – pr

język francuski – pr  język francuski – dj

11

środa

matematyka – pr

język hiszpański – pr  język hiszpański – dj

12

czwartek

biologia – pr

język rosyjski – pr  język rosyjski – dj

13

piątek

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr  język niemiecki – dj

14, 15 – sobota, niedziela

16

poniedziałek

chemia – pr 

język włoski – pr  język włoski – dj

17

wtorek

historia – pr

języki mniejszości narodowych – pp

18

środa

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pr 

19

czwartek

fizyka – pr

historia sztuki – pr

20

piątek

informatyka – pr

język kaszubski – pr język łemkowski – pr

21, 22 – sobota, niedziela

23

poniedziałek

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)***

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

 

Część ustna egzaminu maturalnego*

od 18 do 20 maja

język polski 

języki mniejszości narodowych  języki obce nowożytne język łemkowski język kaszubski 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

* W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. ** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki

mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego**

14–15 czerwca

język polski 

języki mniejszości narodowych  języki obce nowożytne język łemkowski język kaszubski 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

środa

język polski – pp***  

język polski – pr***  

2

czwartek

matematyka – pp

matematyka – pr  

3

piątek

język angielski – pp język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp

filozofia – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr historia muzyki – pr

4, 5 – sobota, niedziela

6

poniedziałek

biologia – pr

język angielski – pr język angielski – dj***

7

wtorek

wiedza o społeczeństwie – pr

język francuski – pr język francuski – dj

8

środa

chemia – pr

język niemiecki – pr język niemiecki – dj

9

czwartek

historia – pr 

historia sztuki – pr

10

piątek

geografia – pr 

język rosyjski – pr język rosyjski – dj 

11, 12 – sobota, niedziela

13

poniedziałek

fizyka – pr

język hiszpański – pr  język hiszpański – dj

14

wtorek

informatyka – pr

język kaszubski – pr język łemkowski – pr zadania w języku obcym****

15

środa

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr

język włoski – pr język włoski – dj

 

 

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r. 

 

** W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

 

*** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

 

**** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 5 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2022 r.

          

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej 

 

  1. Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

 

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2022 r.   

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

9 września 2022 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 września 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 września 2022 r.

 

 

Więcej informacji na stronie Centralnej komisji Egzaminacyjnej cke

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-14 12:32przez:
Opublikowano:2021-12-14 18:00przez: Grzegorz Enzinger
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy
Odwiedziny:1183

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo